Het effect van aandacht – een oproep aan leidinggevenden

Dat aandacht werkt én verschillende niveaus heeft, daar ben ik tijdens mijn triatlon achter gekomen. Hoe het precies zat, daar ben ik pas achter gekomen toen ik eens rustig terugblikte. De vraag die ik mezelf stelde was eigenlijk heel simpel: welke supporters deden mij (in dit geval heel letterlijk) harder lopen? 

In de analyse kwam ik tot een indeling van de volgende groepen binnen het aanwezige publiek:  

1) mensen die aan de kant stonden maar bezig waren,
2) mensen die aan het kijken waren,
3) mensen die keken en klapten,
4) mensen die keken en juichten,
5) mensen die klapten en mijn naam oplazen onder mijn startnummer, en
6) mensen die mijn naam na 3 rondes kenden en die wisten hoeveel rondes ik nog moest.  

Het zal niet verrassend zijn dat groep 1 en 2 mij het minst positief stimuleerde en groep 6 het meest. Wat ik wél verrassend vind, is het verschil in stimulerend effect tussen groep 5 en groep 6. Dit verschil was voor mij veel groter dan de verschillen tussen de andere groepen. Het feit dat ik me echt gezien voelde door sommige supporters, dat deed mij écht harder lopen. Zinnetjes als: ‘Je doet het super goed Jochem’ en ‘Kom op Jochem, nog 1 rondje, je kunt het!’, waren (en zijn) genoeg om nóg een tandje bij te zetten.  

Wat kan een leidinggevende hiermee? 

Volgens mij komt aandacht geven neer op twee dingen:  

1) interesse tonen en
2) opvolging geven aan deze interesse.  

In de praktijk zien we de leidinggevende regelmatig interesse tonen, maar opvolging daaraan geven gebeurt aanzienlijk minder vaak. Terwijl juist dáár de echte aandacht wordt gecreëerd! Dat maakt de aandacht (en interesse) echt en oprecht voor de ontvanger. Dus stop niet bij het vragen wat iemand in het weekend gaat doen, maar vraag ook na het weekend hoe het is geweest. Coach niet alleen in een moeilijke situatie, vraag de dag erna hoe het nu gaat (ook als je hiervoor moet bellen). Dat zijn kleine dingen, met een grote impact. Probeer het gewoon eens heel bewust! 

AandachtZoals de titel al deed vermoeden, is dit een oproep aan alle leidinggevenden. Graag willen wij jullie uitdagen om één medewerker in je team te kiezen, een medewerker waarbij de afstand tussen jou als leidinggevende en deze medewerker iets groter is. Vervolgens ga je deze medewerker één maand net wat extra aandacht geven. Niet door te overdonderen, maar door subtiel een klein beetje extra aandacht en opvolging te geven. Na deze maand reflecteer je op het effect. Zie je een mooie trend? Zo ja, pas dit dan ook toe op een tweede medewerker.  

Klik hier om meer blogs te lezen over onze kijk op leiderschap.