Veranderprogramma's

“Abstract bedacht is concreet gedaan”

Een organisatieverandering is pas succesvol wanneer deze alle organisatielagen bereikt. Een strategische verandering moet tot tactische besluiten leiden en zeker tot concrete toepasbare gedragingen. Het grote idee bedenken is vaak niet het lastigste; dit idee vertalen naar zeer concrete (gewenste) handelingen is voor veel organisaties aanzienlijk lastiger. Daar is Fresh Habits goed in!
In het creëren van draagvlak en urgentie staan de termen transparantie, betrekken en beleven bij ons centraal. Transparant zijn vraagt een bereidheid tot een kwetsbare opstelling en biedt de effectiefste weg naar resultaat. Betrekken is nodig omdat medewerkers op sommige gebieden écht beter weten wat nodig is. En bij beleven komen we terug op onze visie: veranderen = weten + beleven. Wij zorgen ervoor dat iedereen beleeft waarom een verandering nodig is en hoe de wereld er na de verandering uitziet.