Generatie Y management – onderling begrip maakt het verschil

Generatiemanagement is een thema waar al heel veel over is geschreven. Generatie Y specifiek is de meest beschreven generatie die bestaat. Te vaak lees ik echter artikelen over dit thema die, in mijn ogen, de eventuele kloof tussen generaties eerder vergroot dan verkleint. Dat vind ik jammer. Bij Fresh Habits geloven we erin, dat onderling begrip nodig is om eventuele kloven te verkleinen en te overbruggen.

generatiesMet deze blog willen we het begrip vergroten en de kloof verkleinen. Door andere generaties inzicht te geven in de millenials en de millenials ook inzicht te laten krijgen in zichzelf.

Er zijn een aantal (historische) gebeurtenissen die in de vorming van Generatie Y een duidelijke invloed hebben gehad. De lijst is langer, maar in deze blog beschrijven we drie van deze gebeurtenissen en het effect.

Obama 

Een van de eerste leiders die Generatie Y echt bewust heeft meegemaakt is Barack Obama. Hierdoor zijn de verwachting van leidinggevende hoog (we hebben het tenslotte over Obama). Er is vooral behoefte aan inspirerend leiderschap, ook voorbeeldgedrag is van extra belang. Generatie Y is minder snel onder de indruk van je titel of hetgeen je zegt, eerder van hetgeen je doet en de waarden die je consistent en zichtbaar nastreeft.

Wellicht niet altijd een reële verwachting, tegelijkertijd kunnen we het ook zien als een mooie uitdaging voor leidinggevenden (van alle generaties); in de kern is het idee van een inspirerende leider die doet wat hij/zij zegt helemaal niet gek! Voor de Generatie Y betekent dit dat ze het wel mogen verlangen, maar niet mogen verwachten dat leidinggevenden dit inspirerende gedrag zomaar uit hun mouw schudden. Om iets te leren moet je nou eenmaal fouten mogen maken, ook leidinggevenden!

Reality tv 

Generatie Y is met reality programma’s als “Big Brother” opgegroeid. Hierdoor is deze generatie er van jongs af aan mee bezig om gedrag te analyseren. Echter leerde je van het tv kijken nooit hoe je je gedragsanalyse vervolgens bespreekbaar maakt. Hierdoor kan een spanningsveld ontstaan tussen het zien van onprettige (werk)relaties en gedragingen en het durven aan gaan van het gesprek hierover. Tegelijkertijd helpt het ook niet dat Generatie Y niet altijd serieus wordt genomen wanneer ze hun observaties wel delen. Door millenials te helpen/trainen hun (scherpe) observaties op een goede manier bespreekbaar te maken, kan hun toegevoegde waarde worden vergroot. Kortom, een oproep om te delen én te luisteren.

Spelcomputer 

Generatie Y is de eerste generatie die met de spelcomputer in de hand is opgegroeid. Het leuk aan een spelcomputer is dat deze je real-life feedback geeft, binnen een veilige omgeving om dingen uit te proberen. Wanneer je een fout maakt in een videospel ga je vaak dood, maar mag je het meteen opnieuw proberen. Als leidinggevende kun je millenials helpen door deze veilige omgeving te creëren en feedback zeker niet te laten liggen tot het beoordelingsgesprek. Zo snel mogelijk geven! Daarnaast is er een behoefte aan spelenderwijs leren, waarin ook Fresh Habits gelooft. Door speelse belevingen te creëren en mensen hiervan te laten leren, sluiten wij aan bij deze jonge groep medewerkers. Vertellen hoe het moet heeft niet meer voldoende impact, leerervaringen aanbieden echter des te meer! Overigens is onze ervaring dat deze manier van feedback ontvangen en leren ook voor andere generaties (ouder en jonger) heel goed werkt.

Willen jullie binnen jullie organisatie de eventuele kloof tussen generaties verkleinen? Fresh Habits kan hiermee helpen!

Meer lezen of generatie management? Lees deze blog van Sophie.